4e67f983518a917dcc4ee59215a05327-1469084742355

Nếu bạn muốn kiếm được 100 triệu USD nên tìm đọc các cuốn sách Phật giáo, học thiền hoặc qua Ấn Độ.

Steve Job cũng từng sang Ấn Độ, Ray Dalio có tổng tài sản 15 tỷ USD cũng học về thiền.

Trước khi mất, Phật có dặn các đệ tử: “Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình”.

Ý nghĩa của câu nói sâu sắc này là bạn đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của một vị thần linh nào đó trên cao khi gặp khó khăn, hãy tự mình giải quyết các khó khăn đó.

Trong kinh doanh hay đầu tư cũng thế, bạn sẽ phải đối mặt vô vàn các khó khăn, thử thách từ đối thủ cạnh tranh, từ sự biến động của thị trường, khi gặp khó khăn hãy tự mình đối mặt và vượt qua nó. Đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của một vị thần linh nào đó.