Giới thiệu

Quy chế quỹ BHDL

1. Quỹ BHDL là quỹ đầu tư theo chu kỳ do Bạch Huỳnh Duy Linh quản lý. Trong mọi trường hợp, tôi sẽ là cổ đông lớn nhất của quỹ, do đó các cổ đông và tôi sẽ ăn chung một mâm, nếu lỗ tôi sẽ là người bị lỗ nhiều nhất.

2. Quỹ BHDL hoạt động theo cơ chế quỹ mở để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông rút tiền mặt ra khỏi quỹ khi cần thiết. Để tham gia vào quỹ, cổ đông sẽ mua chứng chỉ quỹ, để rút ra khỏi quỹ, cổ đông sẽ bán chứng chỉ quỹ. Giá chứng chỉ quỹ sẽ biến động hàng ngày theo giá trị tài sản ròng của quỹ. Để tham gia vào quỹ, cổ đông cần sự đồng ý của nhà quản lý quỹ, để rút tiền ra khỏi quỹ, cổ đông chỉ cần thông báo trước một tuần. 

3. Quỹ BHDL là quỹ có sử dụng margin, vay tiền của các công ty chứng khoán, để đầu tư. Khi quỹ đang sử dụng margin, khi rút tiền ra, cổ đông có thể chịu phí rút tiền mặt không quá 3%.4. Quỹ BHDL không tính phí quản lý quỹ. Quỹ chỉ tính phí thành tích đầu tư.

5. Phân chia lợi nhuận từ thành tích đầu tư: nhà quản lý sẽ được chia 30% lợi nhuận vượt trên lãi suất tiết kiệm 1 năm của ngân hàng Vietcombank. Nếu trong một năm nào đó quỹ bị lỗ, quản lý quỹ sẽ không nhận lợi nhuận cho đến khi bù vào phần lỗ cho các cổ đông.

6. Tài sản ròng của quỹ sẽ được môi giới quản lý tài khoản cập nhật hàng tuần gởi cho cổ đông qua email. Cổ đông có quyền yêu cầu môi giới báo cáo tài sản ròng của quỹ khi cần thiết. Hàng tháng môi giới sẽ gởi cho cổ đông bảng tổng kết tài sản và tình hình hoạt động của quỹ.

7. Cơ chế giám sát tài sản và hoạt động của quỹ: năm cổ đông lớn nhất của quỹ sẽ được cung cấp user name và password để kiểm tra tài khoản, gọi điện trực tiếp cho môi giới quản lý tài khoản để kiểm tra tài khoản của quỹ.

Quỹ BHDL là một quỹ đầu tư theo chu kỳ do Bạch Huỳnh Duy Linh sáng lập và điều hành dựa trên những kết quả nghiên cứu về sự biến động theo chu kỳ của nền kinh tế.

Nguyên tắc đầu tư

Quỹ BHDL nghiên cứu sự biến động theo chu kỳ bao gồm chu kỳ của giá cổ phiếu nói riêng và giá các sản phẩm tài chính nói chung như hàng hóa nguyên liệu (commodity), vàng, bất động sản, tỷ giá để đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý nhằm mục đích mang lại lợi nhuận tối ưu cho nhà đầu tư  bằng cách mua cổ phiếu ở giá rất thấp ở đáy chu kỳ và bán cổ phiếu ở giá rất cao ở đỉnh chu kỳ.

Quỹ BHDL

Quỹ BHDL là một quỹ đầu tư cá nhân theo chu kỳ dành cho người thân và bạn bè của Bạch Huỳnh Duy Linh. Quỹ không nhận ủy thác của công chúng bên ngoài.

1. Quỹ BHDL thực hiện chiến lược đầu tư bảo thủ, chỉ giải ngân khi cơ hội đầu tư vào cổ phiếu hay hàng hoá trên thị trường thực sự hấp dẫn. Đây là một chiến lược đầu tư không phù hợp với các nhà đầu tư năng động, chịu rủi ro cao. Quỹ BHDL muốn tránh xảy ra rủi ro, những mất mát có khả năng xảy ra với số vốn đầu tư ban đầu, trong quá trình đầu tư. Nắm giữ tiền mặt, đầu tư vào những công ty có cổ tức cao hơn tiền gửi tiết kiệm trong thời gian đầu tư là một trong những ưu tiên hàng đầu của quỹ. Quỹ không mong muốn tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu cơ cổ phiếu, được hiểu là việc tìm kiếm lợi nhuận dựa trên biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

2. Quỹ BHDL được thiết kế tương tự như mô hình quỹ mở, theo đó nhà đầu tư có thể rút vốn bất kỳ khi nào dựa trên giá trị tài sản ròng của quỹ vào thời điểm rút vốn, nhà đầu tư chỉ cần báo trước cho nhà quản lý quỹ 2 tuần để chuyển đổi cổ phiếu thành tiền mặt. Quỹ được thiết kế trên nguyên tắc dễ dàng trong việc rút vốn, hạn chế công chúng tham gia vào quỹ. Những người góp vốn vào quỹ phải được sự đồng ý của nhà quản lý quỹ.

3. Hàng tuần, nhà đầu tư sẽ nhận được thông tin về biến động giá trị tài sản của quỹ.

4. Việc phân chia lợi nhuận: Quỹ BHDL không thu phí quản lý quỹ, việc phân chia lợi nhuận từ việc đầu tư dựa trên nguyên tắc người quản lý quỹ chỉ nhận được lợi nhuận khi nhà đầu tư có lợi nhuận vượt trên lãi suất tiết kiệm. Cụ thể, người quản lý quỹ sẽ được nhận 30% lợi nhuận vượt trên lãi suất tiền gửi tiết kiệm 1 năm của ngân hàng Vietcombank.

Ví dụ lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm của Vietcombank công bố ngày 29/3 là 7,5%/năm. Quản lý quỹ sẽ được chia lợi nhuận nếu lợi nhuận từ việc đầu tư vượt trên 7.5%.

Nhà đầu tư góp 100 triệu đồng vào quỹ BHDL, sau 1 năm giá trị tài sản ròng của quỹ tăng lên 20%, lợi nhuận 20 triệu đồng, người quản lý quỹ sẽ được nhận 20 triệu * 12,5% (20% trừ 7,5%) là 2,5 triệu đồng, nhà đầu tư sẽ nhận được 17,5 triệu đồng. Nếu lợi nhuận sau một năm dưới 7,5% , người quản lý quỹ không được nhận lợi nhuận.

Trong trường hợp xảy ra thua lỗ, nhà quản lý quỹ chỉ được nhận lợi nhuận trong năm sau nếu đã bù đắp rủi ro thua lỗ trong năm trước của nhà đầu tư.

Lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư nằm trong khoảng 15-20%/năm sau khi phân chia lợi nhuận cho quản lý quỹ.

5. Việc giám sát quỹ: ba nhà đầu tư có số vốn lớn nhất đóng góp vào quỹ theo từng thời điểm sẽ đại diện cho các nhà đầu tư giám sát tài khoản của quỹ.

6. Nhà đầu tư sẽ mở tài khoản tại công ty chứng khoán VNDirect và ủy quyền cho BHDL fund quyết định việc mua – bán cổ phiếu trên tài khoản nhà đầu tư.

7. Quỹ BHDL thích hợp với những nhà đầu tư có nguồn tiền đầu tư lâu dài.